Przedmiotowy system oceniania

Szczegóły

Przedmiotowy system oceniania i wymagania na poszczególne oceny

Język polski
polski-pso.pdf
wymagania-edukacyjne-klasa-4.pdf
wymagania-edukacyjne-klasa-5.pdf
wymagania-edukacyjne-klasa-6.pdf
wymagania-edukacyjne-klasa-7.pdf
wymagania-edukacyjne-klasa-8.pdf
 
Język angielski
angielski-wymagania-klasa1.pdf
angielski-wymagania-klasa2.pdf
angielski-wymagania-klasa3.pdf
angielski-wymagania.pdf
angielski-pso-klasa1-3.pdf
angielski-pso-klasa4-8.pdf
 
Język niemiecki
 niemiecki-pso-klasa7-8.pdf
 niemiecki-pso-klasa6.pdf
 niemiecki-wymagania.pdf
 
 Matematyka
 matematyka-pso.pdf
 matematyka-wymagania-klasa-4.pdf
 matematyka-wymagania-klasa-5.pdf
 matematyka-wymagania-klasa-6.pdf
 matematyka-wymagania-klasa-7.pdf
 matematyka-wymagania-klasa-8.pdf
 
Informatyka
 informatyka-pso.pdf
 informatyka-wymagania-kl4.pdf
 informatyka-wymagania-kl5.pdf
 informatyka-wymagania-kl6.pdf
 informatyka-wymagania-kl7.pdf
 informatyka-wymagania-kl8.pdf
 
Przyroda
 przyroda-pso.pdf
 przyroda-wymagania-klasa4.pdf
 
Edukacja wczesnoszkolna
 edukacja-wczesnoszkolna-pso-kl1-3.pdf
 
W-F
 wf-pso.pdf
 
Religia 
 religia-pso-klasa1-3.pdf
 religia-pso-klasa4-8.pdf
 religia-wymagania-klasa1.pdf
 religia-wymagania-klasa2.pdf
 religia-wymagania-klasa3.pdf
 religia-wymagania-klasa4.pdf
 religia-wymagania-klasa5.pdf
 religia-wymagania-klasa6.pdf
 religia-wymagania-klasa7.pdf
 religia-wymagania-klasa8.pdf
 
Religia ewangelicka
 religia-ewangelicka-pso.pdf
 
Historia
 historia-pso.pdf
 historia-wymagania-klasa4.pdf
 historia-wymagania-klasa5.pdf
 historia-wymagania-klasa6.pdf
 historia-wymagania-klasa7.pdf
 historia-wymagania-klasa8.pdf
 
 
Wiedza o społeczeństwie
 
 wos-wymagania-klasa8.pdf
 wos-pso.pdf
 
Technika
 technika-pso.pdf
 technika-wymagania-klasa4.pdf
 technika-wymagania-klasa5.pdf
 technika-wymagania-klasa6.pdf
 
Muzyka
 muzyka-pso.pdf
 muzyka-wymagania-klasa4.pdf
 muzyka-wymagania-klasa5.pdf
 muzyka-wymagania-klasa6.pdf
 muzyka-wymagania-klasa7.pdf
 
Plastyka
 plastyka-pso.pdf
 plastyka-wymagania-klasa4.pdf 
 plastyka-wymagania-klasa5.pdf
 plastyka-wymagania-klasa6.pdf
 plastyka-wymagania-klasa7.pdf
 
Biologia
 pso-biologia.pdf
 biologia-wymagania-klasa5.pdf
 biologia-wymagania-klasa6.pdf
 biologia-wymagania-klasa7.pdf
 biologia-wymagania-klasa8.pdf
 
Chemia
 pso-chemia.pdf
 chemia-wymagania-klasa7.pdf
 chemia-wymagania-klasa8.pdf
 
 
Fizyka
 fizyka-pso.pdf
 fizyka-wymagania-klasa7.pdf
 fizyka-wymagania-klasa8.pdf
 
Geografia
 pso-geografia.pdf
 geografia-wymagania-klasa5.pdf
 geografia-wymagania-klasa6.pdf
 geografia-wymagania-klasa7.pdf
 geografia-wymagania-klasa8.pdf
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
 edb-pso.pdf
 
   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach