Język polski

Język polski

Rozkłady materiałów, programy nauczania:

polski-program-nauczania

Klasa 4

polski-rozklad-klasa4

Klasa 5

polski-rozklad-klasa5

Klasa 6

polski-rozklad-klasa6

Klasa 7

polski-rozklad-klasa7

Klasa 8

polski-rozklad-klasa8