Wychowanie do życia w rodzinie

Szczegóły

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania:

wdz-program-nauczania-klasa4.pdf

wdz-program-nauczania-klasa5.pdf

wdz-program-nauczania-klasa6.pdf

wdz-program-nauczania-klasa7.pdf

wdz-program-nauczania-klasa8.pdf

Zajęcia rozwijające kreatywność

Szczegóły

Zajęcia rozwijające kreatywność

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

zrk-klasa4-5.pdf

Wiedza o społeczeństwie

Szczegóły

Wiedza o społeczeństwie

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

wos-program-nauczania-klasa8.pdf

 

 

 

Wychowanie fizyczne

Szczegóły

WF

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

 

Edukacja wczesnoszkolna

korekcyjna-rozklad-klasa1.pdf

basen-rozklad-klasa1.pdf

korekcyjna-rozklad-klasa2.pdf

basen-rozklad-klasa2.pdf

korekcyjna-rozklad-klasa3.pdf

basen-rozklad-klasa3.pdf

Klasa 4

wf-rozklad-klasa4.pdf

Klasa 5

wf-rozklad-klasa5.pdf

Klasa 6

wf-rozklad-klasa6.pdf

Klasa 7

wf-rozklad-klasa7.pdf

Klasa 8

wf-rozklad-klasa8.pdf

Technika

Szczegóły

Technika

Rozkłady materiałów, plany wynikowe, programy nauczania:

technika-program-nauczania.pdf

Klasa 4

technika-rozklad-klasa4.pdf

Klasa 5

technika-rozklad-klasa5.pdf

Klasa 6

technika-rozklad-klasa6.pdf

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach