Dokumenty szkolne

Szczegóły

Dokumenty szkolne


pdfRegulamin Rady Rodziców pktDo pobrania (plik .pdf)


pdfSzkolny zestaw programów pktDo pobrania (plik .pdf)


pdfRegulamin Samorządu Uczniowskiego pktDo pobrania (plik .pdf)


pdfProgram wychowawczo-profilaktyczny pktDo pobrania (plik .pdf)


pdfStatut Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach - tekst ujednolicony pktDo pobrania(plik .pdf)

pdfRegulamin świetlicy szkolnej pktDo pobrania(plik .pdf)
pdfRoczny plan pracy świetlicy pktDo pobrania(plik .pdf)

pdfPowszechna Deklaracja Człowieka pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdf5-letni program rozwoju szkoły 2014/2015 - 2020/2021 pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfKODEKS ETYKI NAUCZYCIELA I PRACOWNIKA pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfPlan Pracy Szkoły pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfPlan Pracy Bibliotekarza pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfWizja Szkoły pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pkt Do pobrania(plik .pdf)

 

pdfCeremoniał Szkoły Podstawowej im. K. Miarkipkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfRegulamin Konkursu Karola pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfNagroda Karola zał. 1 pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfREGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSACH I ZAWODACHpkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfRota przyrzeczenia Absolwentów Szkołypkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfRota ślubowania Pierwszoklasistówpkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfKonstytucja RP pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfKonwencja o prawach dziecka pkt Do pobrania(plik .pdf)

pdfKonwencja o prawach dziecka - wersja dla dzieci pkt Do pobrania(plik .pdf)

 

Aby otworzyć powyższe pliki pdf potrzebny jest zainstalowany program Adobe Reader. Program można pobrać za darmo ze strony producenta TUTAJ

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach