Rekrutacja uczniów do klasy I - 19/20

Szczegóły

Komisja rekrutacyjna przeprowadzająca nabór uczniów do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2019/2020 dokonała weryfikacji wniosków oraz podała do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych do szkoły podstawowej.

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły odbędzie się w terminie 7 – 14 maja.
21 maja zostanie podana pełna lista dzieci zakwalifikowanych, zawierająca propozycję podziału na klasy.

Dyrektor szkoły zaprasza wszystkich Rodziców z dziećmi na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 14 czerwca o godz. 16.00 w auli szkolnej.

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach