Modele ukształtowania powierzchni

Szczegóły
Na ostatnich lekcjach geografii, uczniowie klas V zdobywali wiedzę na temat ukształtowania powierzchni Ziemi, poznawali barwy hipsometryczne, czyli barwy, dzięki którym możemy odczytać wysokości bezwzględne i względne oraz ukształtowanie powierzchni.
Zadaniem domowym uczniów było wykonanie modelu formy terenu z naniesionymi barwami hipsometrycznymi. Uczniowie wykazali się ogromnym talentem plastycznym i wykonali wiele ciekawych prac, które obecnie zobaczyć można na szkolnym korytrzu.
modele uksztaltowania powierzchni 2023 001 modele uksztaltowania powierzchni 2023 002 modele uksztaltowania powierzchni 2023 003
   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach