Artykuły

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szczegóły

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W PIELGRZYMOWICACH

  • 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku w auli szkolnej dla klas: I – IV SP
  • Po uroczystości - spotkania z wychowawcami w salach:

IA – 2.15,      IB – 2.16,

IIA – 2.11,     IIB – 2.13,

III A – 2.6;     IIIB – 2.10;

IV – 2.5,

  • 11.00 – uroczyste rozpoczęcie roku w auli szkolnej dla klas V-VIII SP
  • Po uroczystości - spotkania z wychowawcami w salach:

VA – 2.9,        VB – 1.8,

VIA – 1.5,      VIB  – 0.3;         VIC – 1.11;

VIIA – 0.4;    VIIB – 0.2,

VIII – 2.7

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Mundurki dla uczniów – Zakład krawiecki „DAZANO”; Adres: Ul. Sadowa 13, Pielgrzymowice.
  2. Logo szkoły uczniowie klas pierwszych otrzymają 14 października – w dniu Pasowania na uczniów.
  3. W dniu 02.09.2019r. uczniowie otrzymają od wychowawców oświadczenia w sprawie korzystania z darmowych podręczników.

Oświadczenie należy oddać wychowawcy do 6 września.

Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki z wyjątkiem podręcznika do religii.

  1. W dniu 02.09.2019r. uczniowie otrzymają od wychowawców oświadczenia w sprawie korzystania z obiadów.

Oświadczenia należy złożyć w sekretariacie do 04.09.2019r. do godziny 8:00.

Dane zawarte w oświadczeniu posłużą do spisania umów w sprawie korzystania z posiłków w szkole. Umowy będą sporządzone do podpisania w terminie 16-20 września 2019r. w sekretariacie szkoły.

Złożenie oświadczenia upoważnia dziecko do korzystania z obiadów od dnia 04.09.2019r. Wszelkie planowane nieobecności dziecka na obiadach należy zgłaszać 2 dni wcześniej a w razie choroby w tym samym dniu do godziny 8:30.

  1. Do 15 września Rodzice mogą składać wnioski w sprawie stypendiów przyznawanych przez Gminę Pawłowice. Stosowne dokumenty i inne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły i gminy.
  2. Od 9 września w sekretariacie szkoły można pobrać wniosek w celu wydania uczniom e-legitymacji.

mgr Andrzej Pilis – Dyrektor SP Pielgrzymowice

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach