Polityka prywatności

Szczegóły

Polityka prywatności

Polityka prywatności – Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego ze Szkołą Podstawową im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Wasze dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach jest Dyrektor Szkoły. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Waszych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a są nimi między innymi:

 • nazwisko, imię, imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

Jako Szkoła możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak Wasz wizerunek:

 • zdjęcia z wydarzeń umieszczane na stronie internetowej Szkoły – www.sppielgrzymowice.pawlowice.pl oraz na naszym profilu na Facebook’u „Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach”. Ponadto, dane gromadzone w monitoringu wizyjnym w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach przy ul. Powstańców 6 (art. 108a Ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 • Administratorem Waszych danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach jest Dyrektor Szkoły z siedzibą w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6, 43-252 Pielgrzymowice.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach – bTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 881 720 700.
 • Wasze dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 • Odbiorcami Waszych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Wasze dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
 • Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (m.in.: Ustawa prawo zamówień publicznych, Ustawa o funduszu sołeckim, Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw) jest obligatoryjne.
 • Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie.

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa w ostatnim punkcie.

Komu przekażemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach