Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Szczegóły

W piątek 21 czerwca odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły spotkali się w amfiteatrze, by w odświętnych strojach wziąć udział w podsumowaniu minionego roku szkolnego. Szczególnie i wyjątkowo przeżyli te chwile tegoroczni absolwenci szkoły, którzy razem z młodszymi kolegami z klas V-VII szkoły podstawowej rozpoczęli uroczystość o godzinie 8.30. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły pan Andrzej Pilis. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Aleksandra Garbocz.

W kolejnej części wychowawcy klas V-VII wyczytali listę uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Otrzymali oni z rąk dyrektora i przewodniczącej Rady Rodziców świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Nadszedł czas na uroczyste pożegnanie absolwentów. W pierwszej kolejności na scenie pojawili się najlepsi uczniowie w towarzystwie swoich rodziców. Dyrektor szkoły wręczył im listy gratulacyjne. Do grupy wyróżnionych dołączyli pozostali uczniowie otrzymując świadectwa ukończenia szkoły. Następnie, powtarzając uroczystą rotę przyrzeczenia obiecali: „Dbać o honor i tradycje szkoły; zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu; zawsze pracować sumiennie i uczciwie; czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju; nieść zaszczytne miano absolwenta Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach”.

Wyczekiwaną przez wszystkich chwilą było ogłoszenie nazwiska najlepszego absolwenta. W tym roku szkolnym tytuł ten otrzymała Hanna Witek.

Dyrektor szkoły Andrzej Pilis ogłosił również nazwiska osób, którym w tym roku przyznano tytuł Przyjaciela Szkoły, a zostali nimi: pan Dariusz Paraluk – bezinteresownie włączający się w organizację Pleneru Malarskiego oraz wykonujący prace stolarskie na terenie szkoły i pani Jolanta Przewoźnik – wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców.

O godz. 10.30 w szkolnym amfiteatrze zebrali się uczniowie klas I-IV. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i uroczystym odśpiewaniu hymnu, głos zabrała wicedyrektor szkoły – Celina Piwko. Na początku przemówienia powitała gościa specjalnego – panią Beatę Zwolińską – mieszkającą obecnie w Anglii bliską krewną naszego patrona Karola Miarki. Towarzyszyły jej: pani Małgorzata Kiełkowska – była dyrektor szkoły oraz pani Agnieszka Kieloch – przewodnicząca Stowarzyszenia Karola Miarki. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie świadectw i nagród książkowych uczniom klas trzecich oraz świadectw z wyróżnieniem dla czwartoklasistów.

Z okazji zbliżających się wakacji życzymy wszystkim udanego wypoczynku: dużo słońca, uśmiechu, radości, wspaniałych letnich przygód. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

  • zakonczenie_roku_szkolnego_2024_001
  • Odsłon: 90
  • zakonczenie_roku_szkolnego_2024_002
  • Odsłon: 72
  • zakonczenie_roku_szkolnego_2024_003
  • Odsłon: 78
  • zakonczenie_roku_szkolnego_2024_004
  • Odsłon: 77

   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach